Blue Diploma: Maritim Diplomuddannelse i ledelse


I de maritime erhverv findes mange højtuddannede og specialiserede medarbejdere.

Det er en lang række af kompetencer og funktioner, som er i spil, når der skal træffes daglige beslutninger i forhold til driften og når der skal træffes store beslutninger i forhold til retningen for virksomheden.

Ambitionen for dette uddannelsesforløb er at give deltagerne på uddannelsen de kvalifikationer og kompetencer, som gør dem i stand til i endnu højere grad, at indgå i arbejdet med daglig ledelse, økonomisk styring og strategisk udvikling.

Uddannelsen består af disse 9 moduler

  1. Organisation og processer: Hvordan beskrives maritime og andre organisationer og hvordan foretages analyser.
  2. Styring og strategi: Strategiske begreber, modeller, værktøjer og analyser.
  3. Økonomisk ledelse: Økonomiske teorier, regnskabsbegreber og –metoder, ledelsesinformation og ledelsesinformationssystemer, herunder Balanced Score Card og Performance Management.
  4. Asset Management: Vedligehold og drift af fysiske aktiver i en virksomhed, herunder ISO-systemer, livscyklus, risiko og sikkerhed
  5. Lederkommunikation: Personprofilværktøjer, lederens kommunikative kompetencer og arbejdet med medarbejdernes identitet, motivation og engagement.
  6. Professionelt lederskab: Værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til udvikling af egen ledelsespraksis for understøttelse af organisationens behov.
  7. Den professionelle relation: Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder.
  8. Læring og kompetenceudvikling: Design og gennemførsel af udviklings- og læreprocesser for udviklingen af medarbejdere.
  9. Afgangsprojekt

Tilrettelæggelse
På undervisningsdagene arbejdes der med øvelser og træning i relation til pensum.

Mellem undervisningsdagene læses litteratur, og der er mulighed for at se videoer, benytte e-læringsmaterialer mv.

Eksamenformen varierer afhængigt af det enkelte modul. 

Læs mere på www.bluediploma.dk