Alt det praktiske

Struktur

Undervisningen veksler mellem målrettede og kreative læreprocesser, praktiske øvelser, teorioplæg, refleksion og dialog, hvor værktøjer og modeller overføres og kobles til din praksis. Vi forventer en høj grad af deltagerinvolvering og forberedelse til hver undervisning i form af egen læsning og afprøvning af værktøjer og metoder mellem modulerne.

Du vil gennem dette kompetencegivende forløb udvikle og arbejde med dit eget innovationsprojekt, som har udgangspunkt i din egen praksis.

Undervisningsdage

Forløbet er tilrettelagt med i alt 8 dages undervisning + eksamen og starter den 20. april 2015.Der er undervisning kl. 8:00 til 15:30.

  • Modul 1: 20.+21.04.2015
  • Modul 2: 27.+28.05.2015
  • Modul 3: 24.+25.08.2015
  • Modul 4: 05.+06.10.2015
  • Eksamen: 29.10.2015

Akademimodul

Forløbet er tilrettelagt som modulet “Innovationsledelse” fra Akademiuddannelsen. Det betyder, at forløbets indhold er i overensstemmelse med studieordningen for dette modul, og at forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Eksamen

Din beskrivelse af innovationsprojektet danner baggrund for en 30 minutters mundtlig eksamen, hvor du bliver vurderet efter 7-trins skalaen. Forløbet giver 10 ECTS-point ved bestået eksamen. Din beskrivelse af dit projekt skal maksimalt fylde 8 normalsider. Under forløbet får du hjælp, støtte og vejledning i, hvordan projektbeskrivelsen udformes.

Pris

Kr. 11.500,- inkl litteratur, men ekskl. forplejning.

Sted

LedelsesAkademiet Lillebælt, Sundhedshuset, Vestre Engvej 51C, 7200 Vejle.

Forplejning

Der er ikke inkluderet forplejning. Der er kantine på LedelsesAkademiet, hvor det er muligt at købe forplejning.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at kontakte sekretær Susanne Hansen på enten telefon 6545 2049 eller mail: suha@eal.dk

Yderligere information om indhold, tilrettelæggelse mv.

Ønsker du uddybende information, eller har du forespørgsler om mulighed for at tilrettelægge et forløb som virksomhedshold mv., kontakt konsulent og underviser, Anne Hundtofte på tlf. 2496 9357 eller mail anth@eal.dk