Alt det praktiske

Struktur

Forløbet vil veksle mellem fælles undervisningsdage samt deltagerens egen læsning og afprøvning af værktøjer og metoder mellem modulerne.

På undervisningsdagene vil der være introduktion af teori og metoder, og der vil være øvelser og debat omkring anvendelighed mv. Mellem undervisningsdagene opfordres du til at afprøve værktøjer og metoder i egen praksis. Som en rød snor gennem hele forløbet arbejder du med din egen case omkring egen ledelsespraksis.

Undervisningsdage

Forløbet er tilrettelagt med i alt 8 dages undervisning + eksamen og starter den 13. april 2015. Der er undervisning kl. 8:00 til 15:30.

  • Modul 1: 13. + 14.04.2015
  • Modul 2: 11. + 12.05.2015
  • Modul 3: 15. + 16.06.2015
  • Modul 4: 24. + 25.08.2015
  • Eksamen: 10.09.2015

Akademimodul

Forløbet er tilrettelagt som modulet “Ledelse i praksis” fra Akademiuddannelsen i Ledelse. Dette betyder, at forløbets indhold er i overensstemmelse med studieordningen for dette modul, og at forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Eksamen

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter med udgangspunktet i et 2-siders oplæg udarbejdet af dig. Oplægget beskriver en aktuel ledelsesmæssig problemstilling og de teorier, metoder og værktøjer, som du mener kan bringes i anvendelse for løsning af problemstillingen. Det skriftlige oplæg indgår i en samlet bedømmelse.Karakter efter 7-trins skalaen. Under forløbet får du hjælp, støtte og vejledning i, hvordan oplægget udformes.

Pris

Kr. 11.500,- inkl litteratur, men eksklusive forplejning og eventuel overnatning.

Sted

LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

Forplejning

Der er ikke inkluderet forplejning. Der er kantine på LedelsesAkademiet, hvor det er muligt at købe forplejning. Du kan også på forhånd bestille forplejning til alle undervisningsdagene. Forhør dig om priser og muligheder ved tilmelding.

Overnatning

Hvis du kommer langvejs fra, er det muligt at overnatte til meget rimelige priser i et af LedelsesAkademiets 80 værelser på Rugårdsvej 286. Forhør dig om priser og muligheder ved tilmelding.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at kontakte sekretær Susanne Hansen på enten telefon 6545 2049 eller mail: suha@eal.dk

Yderligere information om indhold, tilrettelæggelse mv.

Ønsker du uddybende information, eller har du forespørgsler om mulighed for at tilrettelægge et forløb som virksomhedshold mv., kontakt konsulent og underviser, Jens Linder på tlf 2041 7675 eller mail jenl@eal.dk