Alt det praktiske

 

Struktur

Undervisningen veksler mellem målrettede og kreative læreprocesser, praktiske øvelser, teorioplæg, refleksion og dialog, hvor værktøjer og modeller overføres og kobles til din praksis. Vi forventer en høj grad af deltagerinvolvering og forberedelse til hver undervisningsgang i form af egen læsning og afprøvning af værktøjer og metoder mellem modulerne. Du vil gennem dette kompetencegivende forløb udvikle og arbejde med dit eget Six Sigma-projekt, som har udgangspunkt i din egen hverdag.

Undervisningsdage

Forløbet er tilrettelagt med i alt 8 dages undervisning + eksamen og starter den 9. juni 2015. Der er undervisning kl. 8:00 til 15:30.

  • Modul 1: 09. + 10.06.2015
  • Modul 2: 17. + 18.08.2015
  • Modul 3: 14. + 15.09.2015
  • Modul 4: 05. + 06.10.2015
  • Eksamen: 30.10.2015

Akademimodul

Forløbet er baseret på modulet “Kvalitetsoptimering med Six Sigma” fra akademiuddannelsen. Det betyder, at forløbets indhold er i overensstemmelse med studieordningen for dette modul, og at forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen.

Eksamen

Din beskrivelse af dit Six Sigma-projekt danner baggrund for en 30 minutters mundtlig eksamen, hvor du bliver vurderet efter 7-trins skalaen. Forløbet giver 10 ECTS-point ved bestået eksamen. Din beskrivelse af projektet skal som maksimum være på 12 normalsider. Under forløbet får du hjælp, støtte og vejledning i, hvordan projektbeskrivelsen udformes.

Pris

Kr. 11.500,- inkl litteratur, men ekskl. forplejning og eventuel overnatning.

Sted

LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.

Forplejning

Der er ikke inkluderet forplejning. Der er kantine på LedelsesAkademiet, hvor det er muligt at købe forplejning. Du kan også på forhånd bestille forplejning til alle undervisningsdagene. Forhør dig om priser og muligheder ved tilmelding.

Overnatning

Hvis du kommer langvejs fra, er det muligt at overnatte til meget rimelige priser i et af LedelsesAkademiets 80 værelser på Rugårdsvej 286. Forhør dig om priser og muligheder ved tilmelding.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at kontakte sekretær Susanne Hansen på enten telefon 6545 2049 eller mail: suha@eal.dk

Yderligere information om indhold, tilrettelæggelse mv.

Ønsker du uddybende information eller har du forespørgsler om muligheden for at tilrettelægge et forløb som virksomhedshold mv., er du velkommen til at kontakte Jens Kristiansen på tlf.: 3071 8183 eller mail: jrkr@tietgen.dk