Struktur og indhold

Opbygning på AU i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS point.

  • to obligatoriske moduler (20 ECTS)
  • tre valgfrie moduler (30 ECTS)
  • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler på AU i offentlig forvaltning og administration

Valgfrie moduler på AU i offentlig forvaltning og administration

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er

Du kan også vælge moduler fra andre akademiuddannelser, op til 10 ECTS-point.

Mere information og vejledning

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9.00 - 14.30.
Du kan læse mere om uddannelsen og de enkelte moduler i studieordningen.
Se studieordningen.