Struktur og indhold

Opbygning på AU i Ledelse

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS point.

 • tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • valgfrie moduler (20 ECTS)
  mindst 10 ECTS inden for fagområdet og højst 10 ECTS fra et andet fagområde
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler på AU i Ledelse

 • Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Organisation & arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • Det strategiske lederskab (10 ECTS)

Valgfrie moduler på AU i Ledelse

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er

 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Human Resource Mangement (10 ECTS)
 • LEAN-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Projektstyring i praksis (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Coaching & konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse & samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS).

Du kan også vælge moduler fra andre akademiuddannelser - op til 10 ECTS-point.

Mere information og vejledning

Du kan læse mere om uddannelsen og de enkelte moduler i studieordningen (pdf).