Optagelse

For at blive optaget på Akademiuddannelsen i Ledelse skal du have en relevant adgangsgivende uddannelse. Det kan være

  • en relevant erhvervsuddannelse
  • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • en gymnasial uddannelse
  • en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Du har også mulighed for at blive optaget gennem en vurdering af dine realkompetencer.

Kontakt en vejleder, hvis du er i tvivl, om du opfylder adgangskravene

Realkompetencevurdering – RKV

Du har mulighed for både at få vurderet de kompetencer, du har opnået inden for og uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?

Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse?

- så er realkompetencevurdering (RKV) måske en mulighed for dig.

Kontakt en af vores vejledere og hør om dine muligheder