Om uddannelsen

Du lærer, hvordan du mest effektivt kan anvende din viden inden for ledelseskompetence, samarbejdsformer og kommunikation, og du bliver rustet til både strategisk og praktisk lederskab og til at finde din personlige ledelsesstil.

Uddannelsen kobler teori og praksis og kvalificerer dig til at deltage professionelt, når I skal finde løsninger på problemstillinger i organisationen eller gennemføre organisatoriske forandringer og strategisk udvikling.

Akademiuddannelsen i Ledelse kvalificerer dig til at analysere, planlægge og udføre ledelse i alle typer af virksomheder.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for både nuværende og kommende ledere inden for alle brancher og kvalificerer dig til at varetage al form for ledelse fra projektteams til ledelse med personaleansvar i såvel store som små og private og offentlige virksomheder.

Du har typisk nogle års ledererfaring, men ingen formel lederuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i Ledelse består af obligatoriske fag på i alt 30 ECTS-point, som konstituerer uddannelsen, et antal valgfrie fag på 5 eller 10 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Når du har bestået de 5 første fag, går du direkte til Afgangsprojekt. Efter bestået eksamen har du en Akademiuddannelsen (AU) i Ledelse.

Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2. del eller andre diplomuddannelser.

For at opnå en Akademiuddannelse i Ledelse stilles der krav til sammensætningen af fag, men du kan også vælge at sammensætte dit helt eget uddannelsesforløb ved at tage en akademiuddannelse uden profil.

Har du ikke mod på eller brug for en hel akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt fag for at skærpe din kompetence på et bestemt områd

Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid og foregår på én ugentlig undervisningsaften.

Læs om uddannelsens fag, struktur og indhold

Udbud og tilmelding

Akademiuddannelsen i Ledelse udbydes i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt og tilmelding til uddannelsen foregår via deres hjemmeside.

>> Oversigt over og tilmelding til fag