Økonomi

 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen varierer fra fag til fag. Du finder de aktuelle priser under fagbeskrivelserne.

Bogudgifter

Du skal påregne bogudgifter på kr. 500-1.000 pr. fag. Der kan komme yderligere omkostninger alt afhængig af fag.

Tilskud til efteruddannelse

På DA/LO-området er der etableret en række kompetenceudviklingsfonde, som yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes omkostninger til efteruddannelse. 

Endvidere er det muligt for beskæftigede at søge Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), som refusion for en del af den arbejdsindtægt, der tabes ved at uddanne sig i arbejdstiden.

Læs mere om regler og betingelser på www.svu.dk

Kontakt os, hvis du vil vide mere om tilskudsmulighederne