Vigtigt at undgå "overledelse"

Henrik Bavnhøj er vagtholdsleder i Odense Brandvæsen.

Henrik byder velkommen hos Odense Brandvæsen på Åsumvej en solrig efterårsmorgen. Mandskabet er på morgenøvelse, og der hersker en stemning af fokuseret travlhed hos det administrative og servicepersonalet.
”Vi er på vagt 24 timer ad gangen. Alle har en funktion og en rolle at spille, for at virksomheden fungerer mest optimalt”, fortæller Henrik Bavnhøj.

Rette mand M/K på rette plads

Hos Odense Brandvæsen er det altafgørende, at der ansættes de rette medarbejdere til virksomhedens mangeartede funktionsopgaver. ”Du skal være robust og klar til opgaven, og derudover skal du være pålidelig, troværdig, vedholdende og føle en stolthed over dit hverv”, fastslår Henrik Bavnhøj. 
Hver mand mødes hver morgen af et fast blik, et håndtryk og et god morgen; ”for så ved jeg, at de er landet og er klar til dagen”, understreger Henrik.

Tydelig ledelse er altafgørende

Med en fortid som funktionsleder i Beldringe, og sidenhen i Billund Lufthavn, har lederuddannelse løbende været på dagsordenen for Henrik Bavnhøj, og som vagtholdsleder i Odense Brandvæsen med ansvar for en meget varieret flok kolleger kommer tydelig ledelse endnu mere på banen. 

”Emnet kom op ved LUS samtalen. Jeg er godt klædt på i forhold til ledelse, men jeg havde lyst til at få banket lidt rust af, og et akademifag som Ledelse i Praksis, hvor det operative er i centrum, var derfor oplagt,” fortæller Henrik.

Sammensætningen på akademiholdet betød indledningsvist meget for Henrik Bavnhøjs motivation for deltagelse. ”Det handler om at møde andre, der står med ledelse og ansvar i det daglige. På mit hold var der for eksempel både fængselsfunktionærer, hoteldirektører og sågar en tillidsrepræsentant, og det gav mange brugbare diskussioner og erfaringsudvekslinger. I det hele taget var underviseren, Henrik Schalech, god til at levere budskaberne og derefter inddrage os i undervisningen. Fremlæggelse af teori og vore egne eksempler fra hverdagen gjorde det meget nemmere at overføre til ens arbejdsdag og funktion.”

Ejerskab og professionel stolthed er en forudsætning

Det blev også til en del aha-oplevelser for Henrik Bavnhøj. Både i forhold til egen ledelsesstil, lederadfærd og i forhold til at tænke ud af boksen, når der skal turbo på forandringsprocesserne i virksomheden.
”Jeg var i udgangspunktet ret overbevist om, at jeg var en leder, der kunne og ville give ansvar fra mig. At være selvkørende er noget, vi vægter meget højt i vores virksomhed og det er, i min optik, dét, man kommer længst med. Ejerskab og ansvar er forudsætningen. Har vi ikke ejerskab og professionel stolthed med i alt det vi gør, kan det være lige meget. Men under min uddannelse fandt jeg ud af, at jeg godt kunne give endnu mere slip på mine selvkørende kolleger og undgå ”overledelse” eller utidig indblanding, om man vil.”

Konflikter kan være udviklende og brugbare

Henrik Bavnhøj fandt også ud af, at han sammen med tydelig ledelsesstil havde udviklet en ledelsesmæssig fingerspidsfornemmelse for at tage mulige konflikter i opløbet: ”Det er som regel en god idé at tage konflikterne, før de bryder ud, men i forbindelse med undervisningen blev jeg bevidst om, at man og til skal lade konflikterne køre og dø ud. Så længe det ikke skader virksomheden og den enkelte medarbejder, kan der faktisk godt komme noget brugbart ud af det. Konflikter kan jo være udviklende.”

Viden om ledelse til kollegerne

Sidst men ikke mindst gav uddannelsen Henrik Bavnhøj inspiration og mulighed for at reflektere over, hvordan han kunne sætte turbo på de forandringer, han som leder gerne ville opnå. ”Helt konkret havde vi en MTU (MedarbejderTrivselsUndersøgelse), der, da jeg kom til, viste rum for forbedring. Nu har jeg etableret en sparringsgruppe udpeget af kolleger blandt kollegerne selv. Kriterierne, jeg gav, var enkle: Mod og lyst til at ville tilegne sig viden om ledelse. Vi mødes i gruppen med fast interval og taler ledelse og intet andet!
Her kan vi få vendt de situationer, der gerne skal gøre mig til en bedre leder, og det giver kollegerne mulighed for at komme til orde på en konstruktiv facon.”

Åbne arme, paraderne nede og klar til at lære 

Der er ingen tvivl om, at akademifaget, Ledelse i Praksis, har givet Henrik Bavnhøj inspiration og perspektiv på ledelsesarbejdet hos Odense Brandvæsen. Og lederuddannelse og specialisering er også noget, der fremover skal systematiseres og udbredes i højere grad i virksomheden.
”Den øverste ledelse ønsker både fokus på ledelse, kommunikation og på funktionsspecialisering. Vi skal tale fælles sprog med hver sin specialisering f.eks. for vagtfunktionen og for løn og økonomifunktionen og skal kunne rumme disse i et fælles sprog, der fortsat samler en værdibaseret virksomhed som vores. Jeg kan kun anbefale en lederuddannelse til alle kommende ledere herfra, men forudsætningerne, eller mindsettet, skal være til stede. Du skal turde stå med åbne arme, sænke paraderne og være klar til at ville lære nyt, selv med årelang erfaring og anden ledelsesuddannelse bag dig. Dybest set skal du kunne være i balance for at lære nyt.”

Fakta

Læs om Odense Brandvæsen

Akademifaget Ledelse i Praksis udbydes af LedelsesAkademiet Lillebælt i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, hvor Tietgen KompetenceCenter er en af tre partnere, som arbejder ud fra visionen: én indgang til lederuddannelser.

Læs om om Ledelse i Praksis