Kortene på bordet - uddannelse virker!

Carina Fridolin er Production Manager hos Leica Geosystems Technology A/S.

For Carina Fridolin er der ingen tvivl: Med 15 års erfaring inden for ledelse skulle erhvervserfaringen suppleres med en god teoretisk viden. Nu er det en helt naturlig del af Carina Fridolins ledelsesmæssige rygrad.

Engagerede undervisere, interessant stof og godt fællesskab

Karina fortæller om sit uddannelsesforløb: ”Jeg havde behov for at få dokumentation på min erfaring med ledelse og havde overvejelser, om jeg nu ”gjorde det rigtigt”. Så jeg fandt jer. Efter en snak med en studievejleder startede jeg ud med faget Organisation på akademiniveau. Jeg ville have en hel akademiuddannelse i Ledelse. Det var min plan, og mit firma bakkede mig 100 % op i mit ønske.

Det var lidt hårdt at komme i skole igen. Jeg har en 10. klasse fra folkeskolen, og selvom det langt fra er, hvad man forbinder med skole, er det jo stadig sådan, at man skal kunne koncentrere sig og være aktiv i timerne.

Jeg tager AU-fagene på aftenhold, og efter en arbejdsdag skal man kunne holde gejsten. Men her hjælper det, at underviserne er så engagerede og professionelle, at stoffet er vedkommende og interessant, og så opstår der nogle rigtig gode faglige og personlige fællesskaber på holdet. Det er det unikke ved at komme hos jer.”

Jeg er blevet en meget tydelig leder

”Jeg har fået rigtig mange aha-oplevelser hen ad vejen. Fået sat en masse faglige og ledelsesmæssige udfordringer på plads i en teoretisk ramme. Jeg har fået sorteret og fyldt min rygsæk op med ledelsesmæssige værktøjer. Jeg er blevet en meget tydelig leder – jeg ved, hvor jeg står og hvad, jeg står for.

Min ledelsesstil hænger sammen med den, jeg er som person. Den personlige sparring og vejledning, som underviserne giver, er rigtig god og gør også, at jeg har kunnet vælge fag ud fra, hvad der var relevant for mig og min ledelsesfunktion. Og så er det bare blevet sjovt at lære at lære", konstaterer en veltilfreds Karina .

Ny viden er helt integreret i personlig ledelsesstil

Vi spurgte Karina, hvornår og hvad hun bruger sin nye viden til: ”Jeg bruger den hver eneste dag; den er helt integreret i min personlige ledelsesstil; det sidder bare på rygraden. Jeg er blevet klædt bedre på kompetencemæssigt og kan nu se mere nuanceret på de dagligdagsudfordringer, jeg står med.

Jeg har personaleansvar for 18 medarbejdere, og her trækker jeg meget på min AU-viden inden for f.eks. organisation, teamsammensætning og kommunikation. Der er alt for mange ledere, der ikke leder. Åbenhed og ærlighed er stærke værdier og noget, jeg viser mine medarbejdere, og hvis man skal udvikle sig i takt med virksomhedens udvikling, kræver det efteruddannelse".

Også medarbejderne skal "smage på uddannelse"

Karina er fortaler for efteruddannelse til alle og fortæller: "Medarbejderne skal også have mulighed for at udvikle deres kompetencer – det er helt essentielt for virksomhedernes succes. Mange af medarbejderne har derfor været på korte kurser, nogle hos jer på LedelsesAkademiet og nogle andre steder, for at ”smage på uddannelse”, og jeg oplever, at den undervisning i kombination med min inddragende ledelsesstil giver nogle meget forandringsvillige og omstillingsparate medarbejdere, der er villige til at yde deres bedste for virksomheden.

Man kan jo godt kalde mig en ambassadør for uddannelse. Jeg kan give god sparring til kolleger og ledelse i forhold til hvilken efteruddannelse, der er nødvendig for os. Lige nu har vi fokus på teamudvikling, men projektledelse og kommunikation kunne også være relevant for os.” 

Underviserne er en stor del af successen

”Underviserne betyder rigtig meget. Deres personlige engagement i deres fag og i os som studerende er guld værd, og det er jo også årsagen til, at jeg bliver ved med at komme hos jer, kan man sige. De undervisere, jeg har haft i mit forløb, har alle været utroligt kompetente og rummelige og frem for alt inspirerende.

Jeg har meget stor respekt for deres arbejde. Jeg mangler at skrive mit afgangsprojekt til efteråret, og så er jeg færdig med min akademiuddannelse. Det er en meget stor personlig sejr, og her er undervisernes funktion som både lærere, konsulenter og vejledere en stor del af successen", beretter Karina.

Anbefaler germe investering i uddannelse

Karina er, som hun selv udtrykker det, ambassadør for uddannelse og anbefaler alle, hun kender, at komme i gang: ”Det gør jeg meget gerne og har jo allerede anbefalet det både til kolleger, venner og familie. Jeg synes, man får rigtig meget for den tid og de penge, man investerer i uddannelse hos jer.

Det er vigtigt, at man får den rigtige vejledning fra starten og bliver sporet ind på, hvad der er den mest optimale vej at gå, og det har i hvert fald virket for mig", slutter Karina.

Fakta om Karinas uddannelse

Karina har deltaget i fag på akademiuddannelserne, som udbydes i et samarbejde mellem LedelsesAkademiet, Erhvervsakademiet Lillebælt og Tietgen KompetenceCenter.