Struktur og indhold

Opbygning på AU i Human Resource

Uddannelsen består af i alt 60 ECTS point.

 • tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • valgfrie moduler (20 ECTS)
  mindst 10 ECTS inden for fagområdet og højst 10 ECTS fra et andet fagområde
 • et afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler på AU i Human Resource

 • Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)
 • Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS)

Valgfrie moduler på AU i Human Resource

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er

 • Personalejura (10 ECTS)
 • HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS)
 • HR i en global og mangfoldig verden (10 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)

Du kan også vælge moduler fra andre akademiuddannelser - op til 10 ECTS-point.

Mere information og vejledning

Du kan læse mere om uddannelsen og de enkelte moduler i studieordningen (pdf).