Om uddannelsen

Med en Akademiuddannelse i HR kvalificerer du dig til at arbejde professionelt med HR-strategi på både operationelt og strategisk niveau. Du lærer at udvikle strategier ud fra forskellige perspektiver på ledelse, struktur og forandringsprocesser. Det betyder, at du bliver klædt på til at få aktiv indflydelse på udviklingsprocesserne i en virksomhed fra start til slut. Dermed er du med til at skabe mere værdi.

På uddannelsen arbejder du primært med HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver med fokus på kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling og på, hvordan HR-indsatsen bidrager positivt til, at virksomheden når sine mål

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er relevant for ledere og konsulenter i personale- og uddannelsesfunktioner i private såvel som offentlige virksomheder, HR-partnere og andre medarbejdere, der har HR- relaterede opgaver.
Uddannelsen er også et oplagt valg for dig, som står over for at skulle involveres i virksomhedens HR-arbejde eller for dig, som ønsker at arbejde inden for HR-feltet i din fremtidige karriere.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag på hver 10 ECTS: "Den strategiske HR-funktion", "Strategisk kompetenceudvikling" og "Organisationsudvikling i HR-perspektiv", en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen.
Vi anbefaler, at du tager faget "Den strategiske HR-funktion" først.

Når du har bestået de 5 første fag, går du direkte til Afgangsprojekt. Efter bestået eksamen har du en Akademiuddannelsen (AU) i Human Resource.

Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2. del eller andre diplomuddannelser.

For at opnå en Akademiuddannelse i Human Resource stilles der krav til sammensætningen af fag, men du kan også vælge at sammensætte dit helt eget uddannelsesforløb ved at tage en akademiuddannelse uden profil.

Har du ikke mod på eller brug for en hel akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt fag for at skærpe din kompetence på et bestemt område.

Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid og foregår på én ugentlig undervisningsaften.

Læs om uddannelsens fag, struktur og indhold

Udbud og tilmelding

Akademiuddannelsen i Human Resource udbydes i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt og tilmelding til uddannelsen foregår via deres hjemmeside.

>> Oversigt over og tilmelding til fag