Skræddersyede forløb

LedelsesAkademiet er også ledelsesudvikling “ud af huset” – med en række konsulentydelser, der kan styrke dig, din ledelse og din organisation – på stedet – hos dig.

Det er et særkende for LedelsesAkademiet, at vi går langt for at skabe størst mulig effekt, når vi laver ledelsesudvikling for virksomheder. Se denne video med Jens Kr. Kristiansen, hvor han fortæller, hvad vi gør for at målrette lederuddannelse til vores kunders konkrete behov.

Målet er ofte at skabe en bedre sammenhæng mellem strategi og medarbejderudvikling, men vi tilpasser vores konsulentydelser i særligt tilrettelagte forløb, der er målrettet din organisation og virksomhed – med et forløb, der afspejler og udvikler på lige netop jeres situation, ønsker og behov.

Andre har haft brug for…

Hos andre kunder har vi bl.a. arbejdet med konsulentforløb omkring følgende temaer…

  • lederudvikling, organisations- og medarbejderudvikling i virksomhedstilpassede forløb
  • strategisk kompetence- og uddannelsesplanlægning
  • tilrettelæggelse og gennemførelse af forandringsprocesser eller udviklingsprojekter
  • gennemførelse af virksomhedsanalyse
  • individuel coaching
  • teamcoaching
  • evalueringstiltag, f.eks. i relation til kvalitets- og resultatmåling, dokumentation, praksisforskning, rådgivning om finansierings- og støttemuligheder

Hvordan kan vi styrke din organisation?

Kontakt LedelsesAkademiet, hvis du vil vide mere om muligheden for et målrettet, individuelt konsulentforløb i din virksomhed.