Lej en proceskonsulent

Vi har en helhedsorienteret, anerkendende og praksisnær tilgang til de konsulentydelser, vi arbejder med. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag og designer forløbet med henblik på at udfordre, styrke og kvalificere jeres håndtering af hverdagens opgaver og nye krav.

Effekt og forandring

En faciliteringsproces med os bidrager til et konstruktivt og effektfuldt forløb om igangværende eller kommende forandringer.

Opgaverne kan eksempelvis omfatte facilitering af:

  • Udvikling af samarbejdsrelationer og styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø og en fælles ”sund” arbejdskultur.
  • Strategiudvikling med vægt på vision, strategi, værdier, mål og kerneopgave og opnåelse af øget effektivitet, trivsel og en resultatorienteret kultur.
  • Prioritering mellem udfordringer og mulige løsningsforslag. Sikre implementeringsplaner gennem involvering af både medarbejdere og ledere i forbindelse med bl.a. APV eller trivselsmålinger.
  • Innovativ og kreativ tænkning herunder udarbejdelse af planer for implementering og fastholdelse af de ønskede forandringer.
  • Gensidige forventningsafstemninger og arbejdsgangsanalyser i konkrete praksisnære arbejdssituationer
  • At arbejde med sprogets skabende kraft og udvikle færdigheder i håndtering af kompleksitet, kaos og usikkerhed.

Forløb

Konsulentydelsen tager afsæt i et indledende møde med deltagelse af ledelsen og gerne 2-3 medarbejderrepræsentanter.

På mødet drøftes formål, mål, forventninger samt rammer for konsulentydelsen, som kan omfatte forskellige aktiviteter som eksempelvis:

  • Et eller flere hel eller halvdags-arbejdsseminarer.
  • Konsulentydelser på timebasis i form af coaching og sparring.
  • Inspirationsoplæg for organisationens medarbejdere.