Ledelse i kompleksitet og kaos

Kriser og katastrofer opleves ligeledes i en form og omfang, som ikke er set før.

Naturkatastrofer, terror og tragiske ulykker. Tsunami, 9/11, og endda i lille Danmark, som f.eks. Roskilde Festivalulykken i 2000, Muhammed-krisen i 2006 og Præstø kæntringsulykken i 2011. Og i vores naboland Norge: bilbomben i regeringskvarteret og Utøya-massakren i 2011. Alle var situationer, som vi ikke havde fantasi til at forestille os og med helt ufattelige og ubærlige konsekvenser.

Men er der kommet mere kompleksitet, eller er det blot blevet mere tydeligt? Forandringer, kriser og katastrofer har altid været der, men det virker som om, at erkendelsen af det er blevet større.

Den mentale udfordring er i hvert fald markant, idet forandringer sker hyppigere, i et stadigt højere tempo og med potentielt store konsekvenser til følge. Og også i forskningens verden rettes der større og større opmærksomhed mod komplekse og kaotiske kontekster

Sandra Greve, lektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt og Henrik Schalech, underviser og konsulent på ledelsesområdet, har skrevet en artikelserie om "Ledelse i kompleksitet og kaos" - downloades i PDF-format.

>> Indledning til artikelserie

>> Artikel 1: Intet bliver nogensinde det samme som før

>> Artikel 2: Det skal give mening, hvis vi skal flytte os

>> Artikel 3: Vi bevæger os mod et nyt og ukendt sted