Digital Strategi og Transformation

Enhver virksomhed befinder sig i en digitaliseringsproces, hvad enten den er et aktivt tilvalg eller kommet ufrivilligt. Det bedste udgangspunkt er at tage konkret stilling til, hvilken form for digitalisering ens virksomhed skal gennemgå, da der er markante konkurrencemæssige fordele og gevinster at hente for de organisationer, der vælger den rette kurs for den digitale omstilling.

De digitale teknologier er præmissen for en sådan omstilling, men endnu vigtigere er parametre som organisation, kultur og forretning. Denne uddannelse gør dig i stand til at analysere virksomhedens aktuelle forretningsstrategi og tænke den ind i den digitale strategi for transformationen, som der gennem forløbet gives værktøjer og metoder til.

Et vigtigt element er at forstå den digitale og teknologiske udvikling og relevante megatrends for din branche, og derudover kunne bringe det i spil i din virksomheds digitale strategi, samtidig med at der tages nøje højde for organisationens kompetencer, kultur og forretningsgrundlag. Det er én ting at udvælge teknologier; det er noget andet at mobilisere sin organisation og gennem fælles forståelse og motivation af ledelse og medarbejdere arbejde i samme retning. Uddannelsen vil klæde dig på til at kunne definere og drive din virksomheds digitale omstilling, analysere organisationens aktuelle digitale tilstand og digitale modenhed. Ikke mindst parathed for herefter at kunne udarbejde handlingsplan og business case som legitimerende grundlag for en digital transformation, der kan bringe din virksomhed foran konkurrenterne.

Udbytte

Efter endt uddannelse i Digital strategi og transformation opnår du:

 • Udarbejdet digital strategi og handlingsplan for egen virksomhed
 • Individuel sparring på digital strategi
 • Inspiration fra andre virksomheder og best-practice værktøjer
 • 20 ECTS til din akademiuddannelse i f.eks. Ledelse 
 • Nyeste ekspert viden
 • Kendskab til fremtidsteknologier som AI, chatbots, AR & VR
 • Viden om alle sociale og digitale medier
 • Gearet til at drive den digitale strategi i egen virksomhed
 • I stand til at lave content marketing strategi og planning
 • Adgang til lukket forum for vidensdeling og erfaringsudveksling
 • Modeller og værktøjer til brug i digital transformationsprocessen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to moduler:

Hvem henvender udddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til alle, der har interesse i virksomhedens digitale strategi. Det kunne f.eks. være ledere, marketingmedarbejdere eller HR-medarbejdere i både det private og offentlige erhvervsliv.