AMU og AU går hånd i hånd

LedelsesAkademiet Lillebælt udbyder nu i samarbejde med AMU Fyn en NY faglig lederuddannelse, der retter sig mod kirkegårdsledere og ledende gravere. Forløbet tager afsæt i de tidligere FLIS forløb (Første linje ledelse i staten) og er finansieret af FUSA midler i et projekt under Kompetencesekretariatet.

*Forløbet er gratis for deltagerne qua finansiering fra FUSA midlerne og er sammensat af forskellige AMU uddannelser, herunder den Grundlæggende Lederuddannelse GLU. Der er endvidere mulighed for at bygge oven med AU Ledelses i praksis – et turbo-forløb, som man kan springe på lige efter den Grundlæggende lederuddannelse.

Erfarne konsulenter og undervisere fra AMU FYN og LedelsesAkademiet Lillebælt gennemfører forløbet i fællesskab.

”Det er en genial kombination, som sætter et præcist og stærkt spot på målgruppens konkrete behov – og netop det, at NY faglig viden og udvikling af ens lederkompetencer kan gå hånd i hånd i et forløb, efterspørges faktisk generelt hos mange af de ledere, som vi møder i første linje ” siger Marie Nørgaard Laursen, der er projektchef for indsatsen.

TEMA 1: Modul 1 (2 dage): Opstart - Lederstile og lederroller

(AMU-mål: 47753 Ledelse og samarbejde)

 • Opstart forløb
 • Lederroller og intro til profiltyper
 • Samspil mellem leder og medarbejdere med udgangspunkt i profiltyper
 • Lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere.
 • Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

  

TEMA 2: Modul 2 (3 dage): Samspil med Menighedsrådene 

(AMU-mål: 40079 Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet)

 

 • Samspil mellem råd og ansatte
 • Kulturhistorie og -forandring 
 • Lov og regler samt statistik
 • Terminologi og planlægning / planlægningsværktøjer for drift af kirkegården

TEMA 3: Modul 3 (2 dage): Dit personlige lederskab 

(AMU-mål: 47753 Ledelse og samarbejde + 47755 Situationsbestemt ledelse)

 • Persontypers betydning for samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen.
 • Betydningen for at have folkevalgte arbejdsgivere
 • Gennemgang af menighedsrådets roller og ansvarsområder og betydningen af dette i forhold til at være leder

§   Ledelsesrolle i forhold til egne lederkolleger og menighedsrådet.

 

TEMA 4: Modul 4 (1 dage): Anvendelse af planlægningsværktøjer for drift af kirkegården

(AMU-mål: 47636 Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser)

 

 • Momsvejledningen og beregning af moms
 • Takstfastsættelse og prisfastsættelse af kirkegårdens ydelser

 

TEMA 5: Modul 5 – 6 (4 dage): Eget ledelsesarbejde ctr. og ledelse af medarbejdere

(AMU-mål: 47755 Situationsbestemt ledelse + 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse) 

 • Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd
  • Her under forståelse af rollen som leder på den lille arbejdsplads
 • Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed og ledelse af medarbejdere og synlig ledelse

§   Prioritering af eget ledelsesarbejde samt delegering af ansvar, opgaver og kompetencer samt motivation og vækst hos medarbejderne.

TEMA 6: Modul 7 – 8 (4 dage): Kommunikation og gennemførsel af svære samtaler

(AMU-mål: 47751 Kommunikation + 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler)

 • Bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle
 • De forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.
 • Viden om hvad karakteriserer konflikter og den vanskelige samtale
 • Værktøjer til konfliktløsning og gennemførelse af vanskelige samtaler

§   Fremlæggelse af opgave

 

Modul 9 (4 dage): AU ’Ledelse i Praksis’ – 10 ECTS

Med AU faget Ledelse i Praksis kan du bygge ovenpå din AMU-viden, du

§ Får skabt et endnu stærkere fundament for dit personlige lederskab og indsigt i egen ledelsespraksis og bygger dermed direkte videre på den erfaring og viden du har opnået ifbm. din deltagelse i AMU forløbet GLU.

§ Får indsigt i, hvad der driver dig som leder i kirken og hvordan dette påvirker din ledergerning og dermed også dine medarbejdere. Du opnår konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og analysere problemstillinger fra flere vinkler og opstille forslag til løsninger og handlinger.

 • Bliver så at sige en helstøbt leder, og du får dermed også større overskud og værktøjer til at lede dine medarbejdere.
 • Opnår ECTS point og kan studere flere andre spændende ledelsesfag

 

SE NÆRMERE HER: FORLØBSBESKRIVELSE; TILMELDING MV.