NLP Lederuddannelse

Vil du som leder være bedre til at skabe en helhed, som dine medarbejderne ønsker at være en del af?

Med en NLP Lederuddannelse træner du evnen til at lade ledelse og samarbejde starte hos dig selv – at kunne lede og samarbejde med andre ved at lede dig selv – at lade din egen vision, motivation og kreativitet være drivkraften. 

Udbytte

Når du beslutter dig for at deltage på NLP Lederuddannelsen, er det overordnede mål at øge din opmærksomhed på dine ubevidste reaktionsmønstre og dine personlige ressourcer.

Du

 • udvikler dine praktiske færdigheder inden for den coachende og anerkendende lederstil
 • lærer at stille de svære spørgsmål, tage de svære samtaler og håndtere dig selv og dine følelser
 • får en dybere forståelse for din egen og andres adfærd
 • forøger dine kommunikationsevner betydeligt og får en langt dybere indsigt i både dine egne og andre menneskers adfærd og tankemønstre.
 • lærer at nå målbare mål og samtidig sikre en optimal proces for alle parter. 

Desuden vil du kunne bruge kommunikationsværktøjerne meget bredt og med større succes til:

 • den coachende tilgang i din ledelse
 • konflikthåndtering
 • vanskelige samtaler
 • afklaring af problemstillinger
 • motivation af medarbejdere
 • som sparringspartner
 • som HR-partner
 • til medarbejderudviklingssamtaler
 • ved forhandling og supervision
 • til præsentation og formidling
 • i forandringsledelse og selvledelse.

Du bliver kort og godt i stand til at opnå det, du i virkeligheden ønsker dig.

Formål

Formålet med uddannelsen er at sætte fokus på en leders samtaler - hvem du er som person, og hvordan du oplever andre mennesker for derigennem at styrke din egen selvledelse og personlige kompetence i jobbet – der vil selvfølgelig også være en afsmittende virkning i privatlivet. 

Hvem kan deltage

Uddannelsen henvender sig til

 • personer, der har en HR-funktion i virksomheden. Det kan være personer både i den private og offentlige sektor, der har behov for en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer og større psykologisk forståelse for sig selv og andre mennesker
 • ledere eller mellemledere med mange års erfaring, der gerne vil forny deres ledelsesstil
 • nye ledere eller potentielle ledere, der har brug for at blive klædt på til de menneskelige udfordringer på jobbet
 • projektledere, konsulenter, selvstændige, eller medarbejder, der skal formidle, sælge eller undervise for virksomheden.

Certificering

Certificeringen er på NLP Business Practitioner-niveau og er kompetencegivende til at fortsætte på en NLP Master-uddannelse.

Uddannelsen er godkendt af Dansk NLP Forening og lever op til krav om indhold, struktur og certificering.

Uddannelsesstruktur

Uddannelsen er tilrettelagt som et meget intensivt ”learning-by-doing” forløb målrettet erhvervslivet, hvor teorierne hele tiden bliver afprøvet i øvelser og opgaver, så du får en fornemmelse af, hvordan teorien virker i praksis. For at bestå certificeringen kræves det, at du træner mellem modulerne. 

Uddannelsen er seriøs og krævende, og for at få maximalt udbytte skal du være parat til at gå ind og ned i dig selv.

Der er indlagt en stor volumen af praktisk træning, og derfor etableres der træningsgrupper, hvor du træner det indlærte stof imellem modulerne. For at kunne gå til certificering kræves det, at du skal have mindst 25 timers effektiv træning i træningsgruppen imellem modulerne og 5 timers personlig coaching.

Alt dette er nødvendigt for at kunne bestå certificeringen tilfredsstillende. 

Der er tilknyttet assistenter, som er tidligere deltagere, der har bestået certificeringen. De assisterer både på uddannelsen og i træningsgrupperne mellem modulerne. 

Individuelle coachingsamtaler

I uddannelsen er inkluderet 5 timers individuel coaching med uddannelsens NLP-træner og coach, hvor du i et fortroligt rum kan sætte fokus på det, der ”fylder”, dine drømme eller det, der er vigtigt for dig at få belyst. 

I starten fastlægger du et personligt udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i dig og dit job. For at sikre, at du når de mål, du har sat dig, bliver der løbende fulgt op med individuelle coachingsamtaler mellem modulerne.

Indhold

Uddannelsen tager udgangspunkt i NLPs guldgrube af værktøjer, som er udviklet på baggrund af meget talentfulde menneskers måde at tænke og handle.

Det hele trænes på jobbet imellem modulerne, og på sidste modul skal du give en mundtlig fremlæggelse af dit udviklingsforløb.

1. modul: 3 dages internat: Kommunikationsværktøjer i NLP

 • historien bag NLP
 • grundantagelser i NLP
 • teori og øvelser i NLP-kommunikationsværktøjer
 • etablering at træningsgrupper
 • formulering af et personligt mål/projekt 

2. modul: 2 dage: Forandring og fordybelse

 • sprogmønstre (metamodellen)
 • personlighedsmønstre (metaprogrammer)
 • samtaleværktøjer
 • opfattelsespositioner: værktøj til konflikthåndtering 

3. modul: 2 dage: Strategier og målsætning

 • reframing (Miltonmodellen)
 • menneskers forskellige tænkemåder og strategier
 • forandrings- og målsætningsværktøjer
 • Walt Disneys kreativitetsstrategi 

4. modul: 2 dage: Kommunikation på et dybere plan

 • reframing og sprogmodel (Miltonmodel)
 • sprogets styrke og svagheder
 • etik
 • neuro-logiske niveauer 

5. modul: 3 dages internat: Integration af de indlærte færdigheder og evaluering

 • coaching som ledelsesværktøj
 • forhandling
 • forankring af teorierne og praksis i fremtiden
 • fremlæggelse af personligt projekt
 • evaluering 

6. modul: 2 dage: Certificering

 • teoretisk og praktisk prøve.