Work-life balance med NLP

Ordene kommer fra Anette Thybo, tidligere forsknings- og udviklingschef ved UCL.

Anette startede på NLP Lederuddannelsen med det formål at blive endnu bedre til at lede, facilitere og motivere medarbejdere og relationer. Uddannelsen var for hende et alternativ til en traditionel lederuddannelse, hvor der også er fokus på at blive bedre til at lede sig selv og få mere mere work-life-balance i sit liv.

De svære samtaler er blevet lettere at tage

Anettes udbytte af uddannelsen har givet rigtigt meget - både arbejdsrelateret og på den private front, og hun fremhæver nogle konkrete områder:

Jeg er klart blevet en endnu bedre leder af andre, leder af mig selv og tillige en bedre mor, kone, veninde og søster. Jeg er også blevet bedre til anerkendende og værdsættende kommunikation og til at formulere mig, lytte aktivt og stille interesserede og eliciterende, åbne spørgsmål.

Jeg tør stille de svære spørgsmål, tage de svære samtaler og tage konflikter i opløbet, så jeg kan forholde mig til "sagen" frem for at bliver afledt at følelser.

Ved at have fokus på NLP-forudsætningerne er jeg blevet en mere positiv person. Jeg bruger som eksempel hver dag: "Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd" – der er ikke noget, der ikke er godt for noget. Jeg bruger mange af NLP-forudsætningerne.

Jeg kan coache medarbejdere og venner, facilitere processer og dialoger, anvende anerkendende sprog og aflæse kropssprog.

Effektive værktøjer klar til brug

De mange værktøjer og den nye viden om bl.a. kommunikation og spørgeteknik anvender Anette stort set hver eneste dag.

Jeg bruger NLP-forudsætningerne rigtig meget – de ligger i baghovedet hele tiden.

Redskaberne til spørgeteknik med at stille de åbne spørgsmål og begrænse brugen af "hvorfor" og "men" er jeg meget opmærksom på, og jeg bruger "sandwich-modellen" som feedback-teknik.

En bedre udgave af mig selv

Anette blev overrasket over det store udbytte af uddannelsen og over, at NLP er blevet så naturlig en del af hendes måde at lede og kommunikere på.

At lære så meget og at se, at når der er indlagt en stor volumen af praktiske øvelser, så kommer det til at sidde på rygraden, og det følger en, så jeg er blevet en bedre udgave af mig selv og en bedre leder og samtalepartner, supplerer Anette.

Det, at der er så meget praktik og træning i uddannelsen og ikke bare tung viden gør, at det virker. Jeg har efterfølgende taget en master i NLP, og det gør jo endnu mere til, at NLP bare er blevet en integreret del af mig. Og så er Elisabet en fantastisk underviser!, slutter Anette.

Fakta

NLP Lederuddannelse er en certificeret, excellent lederuddannelse med indivieul coaching. Uddannelsen er godkendt af Dansk NLP Forening.

>> Læs om uddannelsen

Elisabet Lycke Nielsen er underviser og coach på uddannelsen, som har kørt siden 2005. På uddannelsen udvikler vi et fortrolighedsrum mellem de studerende, som samarbejder og træner i små, effektive grupper.

>> Hils på Elisabet