Det siger deltagerne ...

Deltagerne på NLP Lederuddannelse har vidt forskellig baggrund og kommer fra et bredt udsnit af virksomheder og organisationer i både den private og den offentlige sektor.

Der er

  • ledere med mange års erfaring, der ønsker at forny deres ledelsesstil
  • nye eller potentielle ledere, som har brug for at blive klædt på til de menneskelige udfordringer på jobbet
  • informationsmedarbejdere, konsulenter, projektledere eller medarbejder, der skal formidle, sælge eller undervise for virksomheden.

Formålet med NLP Lederuddannelsen er at sætte fokus på, hvem deltagerne er som personer, og hvordan de oplever andre mennesker for derigennem at styrke deres egen selvledelse og personlige kompetence i jobbet – der vil selvfølgelig også være en afsmittende virkning i privatlivet.