Ny viden - nye værktøjer

Den store forskel på før og efter det her uddannelsesforløb er, at hvor jeg før bare gik i gang med en opgave, kan jeg nu sætte mål op og følge op på, hvordan de er opfyldt.

Sådan fortæller chefsergent Martin Thomsen om virkningen af et af de lederuddannelsesforløb, han har deltaget i på LedelsesAkademiet Lillebælt.

Martin gennemførte i foråret akademiuddannelsen ’Ledelse i praksis’ under FLIS udbuddet (kompetencegivende lederuddannelser for Førstelinjeledere i staten). Han arbejder hos Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, hvor han køber materiel ind til søværnet. Han har været befalingsmand i en årrække og har i sin tid i forsvaret haft ledelsesansvar for grupper på op til 16-17 mænd.

Jeg valgte at tage uddannelsen "Ledelse i praksis", da jeg gerne ville lære mere om ledelse og er så heldig at have en venlig arbejdsgiver, som giver mig mulighed for det, fortæller Martin Thomsen. Han fik anbefalet uddannelsen af en kollega, og det er Martin Thomsen glad for, da den har givet ham
konkrete værktøjer, som kan bruges i dagligdagen.

Vi bruger for eksempel LEAN visse steder i forsvaret, og det har vi haft noget om på uddannelsen. Vi har også arbejdet med forandringsprocesser, og hvordan forandringer i organisationer påvirker medarbejdere, hvilket også er meget relevant, da forsvaret i mange år har været i en forandringsproces, som bare fortsætter og fortsætter.

Martin Thomsen er 53 år gammel, født på Frederiksberg, flyttede først til Farum og derefter en del rundt, da hans far var politimand. Blandt andet var han tre år i Grønland, hvor han afsluttede folkeskolen. Derfra gik turen til Holbæk Tekniske Skole, hvor Martin Thomsen på grund af en manglende læreplads i 1980 søgte ind til søværnet, hvor han fire år senere fik svendebrev som elektromekaniker.

Martin har været i forsvaret lige siden og har i årene uddannet sig i ledelse på forsvarets egne videreuddannelser først til oversergent i 1987 og til seniorsergent i 2001. I 2006 blev han udsendt til Irak i seks måneder – og fik derefter et job i Forsvarets Personeltjeneste (det hedder nu Forsvarsministeriets Personel Styrelse) som såkaldt udstikker, der er forsvarets betegnelse for en HR-konsulent. Derefter kom han til sin nuværende afdeling, og i 2012 blev han ansat i sin nuværende funktion og blev samtidig udnævnt til chefsergent.

Hvis jeg skal fremhæve forandringsprocesserne igen, så har uddannelsen givet mig en bedre forståelse for, hvad der sker for folk og grupper i en forandringsproces. Jeg har fået en viden og konkrete værktøjer til at håndtere forandringsprocesser, som jeg meget netop kan bruge i min hverdag. Den store forskel på før og efter det her uddannelsesforløb er, at hvor jeg før bare gik i gang med en opgave, kan jeg nu sætte mål op og følge op på, hvordan de er opfyldt.

På Akademiuddannelsen  "Ledelse i praksis" har de studerende gennemgået en række modeller og værktøjer til ledelse og har så lavet en skriftlig opgave på baggrund af en konkret udfordring fra egen hverdag, som de modeller, der passer til den udfordring, så bruges på. Martin Thomsen har ikke overraskende valgt en udfordring fra forsvaret.

I min eksamensopgave ser jeg på implementering af nye arbejdsgange. Det er en fiktiv opgave, da det ikke direkte er mit ansvar, men den beskriver et reelt problem om et relevant område, som jeg interesserer mig for og jeg så kan drøfte med min chef.

Det har været en udfordring for Martin Thomsen at passe både pensum og opgaver ind i arbejds- og familieliv, da det kan være svært at få tid til lektier i en travl hverdag og et arbejdsliv med mange rejser mellem skoleperioderne. Martin Thomsen vil alligevel helt bestemt anbefale uddannelsen til andre, ligesom han selv fik den anbefalet af en kollega. Og det skyldes ikke kun de mange teorier og værktøjer, man får med i værktøjskassen.

Et meget stort plus ved uddannelsen var også de mange gode input fra de andre studerende. Det har givet en hel del. Jeg var den eneste på holdet fra forsvaret, og det har været givende at høre om udfordringer hos ledere fra steder som SKAT og DSB. Vores udfordringer er både forskellige men også meget ens.

For at styrke denne form for netværk har LedelsesAkademiet Lillebælt inviteret studerende på flere hold af samme uddannelse til at deltage i et fælles netværk.

Det regner jeg med at få meget ud af. I første omgang bliver vi indkaldt til samlinger, hvor vi kan fremlægge problemer og udfordringer og så drøfte dem i netværket. Vi skal mødes to gange hvert halve år rundt i landet.