Bedst Praksis Ledelse

Danmark har brug for dygtige ledere i første række. Derfor er der bred enighed om mere og bedre kompetenceudvikling af førstelinjeledere ansat i stat, region og kommune. Det skal ske gennem fokus på deres behov og styrket samarbejdet mellem offentlige efterspørgere og udbydere.

I forbindelse med trepartsaftalen af 17. juni 2007 blev der afsat 30 mio. kr. til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling på blandt andet akademiuddannelser og AMU-uddannelser.

Parterne bag projektet har besluttet, at midlerne herudover skal anvendes til:

  • en landsdækkende kommunikationsindsats
  • en række lokale projekter på erhvervsakademier og VEU-centre
  • en antologi om udfordringerne for ledere i det offentlige
  • udvikling af lærerkvalifikationer.

Om Bedst Praksis Ledelse

Bedst Praksis Ledelse er en del af velfærdsforliget fra 2007. Indsatsen indeholder en række initiativer, som har det fælles formål at kvalificere efterspørgslen på anerkendt praksisnær lederuddannelse med ArbejdsmarkedsUddannelser (AMU)- og akademiuddannelserne (AU).

Parterne bag projektet er KL, LO, FTF og Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.