Grundlæggende projektlederuddannelse

Uddannelsen gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har et godt fagligt miljø omkring projektledelse. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse, og der er offentlig støtte til uddannelsen. Det betyder, at du kun skal betale et mindre deltagergebyr.

Hvem kan deltage?

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse og projektstyring.

Indhold i hovedtræk

Det overordnede formål med uddannelsen er, at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.

 • Projektlederollen fra start til slut
 • Hvordan vælger du den rigtige projektstyringsmodel
 • Projektlederens værktøjer
 • Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse
 • Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle
 • Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe
 • Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring

Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med andre projektledere.

Struktur og indhold

Uddannelsen er et udviklingsforløb på 9 dage, opbygget af 3 moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen situation og bygger således bro mellem teori og praksis. Hvert modul indledes med et tilbageblik på det foregående modul samt en fælles og /eller gruppevis opsamling på mellemperioden og hjemmeopgaverne. 

Modul 1: Ledernes projektplanlægning & Projektopstart

 • Præcisering af projektbegrebet
 • Projektafgrænsning
 • Fastlæggelse af formål og mål for projektet
 • Faser i et projektforløb
 • Interessent- og resurseanalyse
 • Sammensætning af den optimale projektorganisation
 • Opstart af projekt og projektgruppe

Modul 2: Projektledelse og Teamudvikling

 • Sammensætning og udvikling af teamets kompetencer
 • Projektplan, møder og logbog
 • Situationsbestemt ledelse gennem anerkendelse, motivation og engagement
 • Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
 • Gruppe/team udvikling
 • Konflikter og konflikthåndtering i projekter
 • Præsentationsteknik

Modul 3: Ledelse af forandringsprocesser & Projektafslutning

 • Forandringsledelse
 • Reaktionsmønstre på forandringer
 • Typiske modstande mod forandringer i projektet
 • Stress i projektet
 • Ændringsstyring
 • Overblik over konsekvenser af ændringen
 • Projektafslutning og læring
 • Personlig udviklingsplan
 • Fortsat personlig udvikling muligheder og egne ønsker

Uddannelsen er sammensat af følgende AMU-kurser:

AMU-nr. 40593 Lederens projektplanlægning
AMU-nr. 40594 Projektledelse
AMU-nr. 43572 Ledelse af forandringsprocesser

Eksamen

Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.