Økonomi & tilskud

Deltagerbetaling & betalingsfrist

Deltagerbetalingen udgør – afhængig af kurset – enten kr. 110,- pr. dag eller kr. 184,- pr. dag for personer i AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse skal pr. 1. januar 2011 betale den fulde deltagerbetaling for kurser og kompetenceforløb under AMU-lovgivningen.

Du modtager et girokort på deltagerbetalingen sammen med en bekræftelse på, at du er optaget på kurset. Det er meget vigtigt at overholde betalingsfristen.

Afmeldegebyr

Der gælder specielle regler for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltageres framelding og udeblivelse.

Se regler om afmeldegebyr for arbejdsgivere

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 80 procent af den højeste dagpengesats.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris for kurset.

Det aktuelle regelsæt er beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside.