For arbejdsgivere

Vi har kort beskrevet regler for til- & afmelding og linker til relevant lovgivning. Alle informationer er med forbehold for fejl og ændringer i lovgivningen.

Tilmelding

I forbindelse med generelle effektiviseringstiltag i staten er der til brug for virksomheders tilmelding af ansatte til efteruddannelse blevet oprettet en tilmeldingsportal: www.efteruddannelse.dk.

Her skal virksomheder tilmelde deres medarbejdere til ArbejdsMarkedsUddannelser. På de enkelte kursusbeskrivelser er online tilmelding direkte til tilmeldingsportalen.

Ansøgning om VEU-godtgørelse & befordringstilskud

Virksomheden skal søge om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring til sine medarbejdere på www.efteruddannelse.dk. Det betyder, at ansvaret for ansøgning om godtgørelse mv. ligger hos virksomheden.

Læs Undervisningsministeriets regelsæt

Behandling af persondata

Oplysninger indtastet på Efteruddannelse.dk behandles i de studieadministrative systemer, der er knyttet til uddannelsen og udveksles med myndigheder og uddannelsesorganer. Formålet er at udføre de studieadministrative opgaver, der er forbundet med uddannelsesaktiviteten.

Ministeriet for børn og undervisning, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K er dataansvarlig, og uddannelsesinstitutionen er databehandler. 

Afmeldegebyr

Der gælder specielle regler for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende ved ansattes framelding og udeblivelse fra ArbejdsMarkedsUddannelser.

Reglerne for afmeldegebyr er følgende:

Ved udeblivelse på 1. dagen betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 2.500,- for kurser/forløb med en varighed på til og med 37 lektioner og kr. 3.500,- for kurser/forløb med en varighed over 37 lektioner.

Ved framelding senere end 1 uge før kursets 1. dag betales kr. 1.500,- for kurser til og med 37 lektioner og kr. 2.500,- for kurser over 37 lektioner.

Ved lovlig forfald – jf. pågældendes overenskomst – kan der ikke opkræves afmeldegebyr.
Hvis kursisten erstattes med en anden deltager, kan der ikke opkræves afmeldegebyr.
Hvis uddannelsesinstitutionen aflyser et kursus, kan der ikke kræves afmeldegebyr.

Aftale om deltagerantal

Uddannelsesinstitutionen kan aftale med en arbejdsgiver, at kArbejdsMarkedsUddannelser afholdes med færre antal deltagere end det antal deltagere, der i annonceringen af udbuddet er angivet som minimum. Der kan dog tidligst indgås en sådan aftale 5 dage før 1. undervisningsdag. Tillægsprisen kan helt eller delvist dække institutionens meromkostninger ved at gennemføre undervisningen med færre deltagere.

Fleksibel deltagerbetaling

Felsibel deltagerbetaling betyder, at deltagerbetalingen kan tillægges et beløb for særlig tilrettelses- og afholdelsesform. Det tillagte beløb kan ikke overstige et beløbsloft, som ministeren fastsætter.

Forbehold

Vi tager forbehold for lov- & bekendtgørelsesmæssige ændringer.