Førstelinjelederes udbytte af praksisnær kompetenceudvikling

I Gladsaxe Kommune har 18 såkaldte førstelinjeledere i foråret 2017 været i gang med praksisnær kompetenceudvikling.

Deltagernes udbytte af ledelsesforløbet

Det er et super læringsforløb, hvor der bliver lægt vægt på at arbejde med sig selv som person samt rollerne som leder og kollega. Man modtager masser af gode værktøjer, der kan bruges til at reflektere over ens egen adfærd og fagligheden på arbejdspladsen. Derudover får man også en god sparring med andre mellemledere i kommunen, og et potentielt netværk, der kan bruges på tværs.
Nicolaj Fürst Madsen Glidal
Koordinator for driftsøkonomien

Jeg har fået bekræftet den ledelsesform, jeg bruger over for mine medarbejdere og fået sat navn på de redskaber, jeg bruger samt karakteriseret min ledelsesform. Udover det har jeg fået fokus på andre faggrupper i kommunen og kendskab til nye mennesker. Har fået indsigt i kerneopgaven i kommunen og bekræftet, at kommunikation er et meget vigtigt værktøj mellem os ansatte i kommunen, men også over for borgerne.
Mikkel Achton
Teknisk serviceleder Vadgård skole

Forløbet har givet mig indblik i faglig ledelse og inspiration til at anvende faglig ledelse som en del af min ledelsespraksis.
Sune Boysen
Leder, Botilbuddet Pilegården

Rigtig gode værktøjer, primært til personlig udvikling. Nogle rigtig gode relationer i kommunen til andre ledere til at sparre med fremadrettet. Nogle rigtig gode ledersparringssamtaler på tomandshånd, hvor jeg har haft mulighed for at få dybere svar på mine egne udfordringer.
Lil Østerberg
IT-supporter/Teamleder Digitaliseringsafdelingen

Jeg er blevet meget bevidst om min egen lederprofil. Hvor er mine styrker/svagheder, og hvordan arbejder jeg så med dem. Jeg har fået meget konkrete redskaber til at håndtere mindre lederopgaver, som den svære samtale, spildanalyser, et fokus på kerneopgaven etc. Jeg er blevet mere bevidst om, hvor jeg skal lede opad og på tværs, og hvor jeg skal lede nedad.
Silke Spence
Leder af Administrationen

Jeg er blevet klogere på mig selv og forstår nu bedre, hvorfor jeg tidligere har reageret og ageret, som jeg har gjort. Jeg er således blevet klogere på stærke og svage sider og har fået redskaber til at kunne handle i forhold til dem. Jeg er blevet bedre til at aflæse, hvad mine kollegaer har af behov for støtte, vejledning og instruktion. 
Lone Ulrik Kristensen
Ergoterapeut, Træningscenter Gladsaxe

Jeg synes, det har været et godt kursus, som jeg personligt har haft meget glæde af i min rolle som koordinator, og som jeg er sikker på, jeg fremadrettet kan få glæde af. Jeg har haft glæde af det i min rolle som mødeleder, da jeg har lært at være mere tydelig i min fremfærd samt at kunne formidle mit budskab ud på en mere direkte og tydelig måde. Der er masse af viden i det kursus, og jeg er sikker på, at der kommer mere frem, som tiden går, efterhånden som det bundfælder sig.
Hanne Schrøder-Petersen
Koordinator i Hjemmeplejen