Fakta om fri-institutionsforsøg

Som en del af trepartsaftalen om VEU (Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse) og beskæftigelsesindsatsen har en række uddannelsesinstitutioner mulighed for at afprøve nye måder at gennemføre og formidle Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på. 

Tietgen KompetenceCenter, der indgår i samarbejdet i LedelsesAkademiet Lillebælt, indgår i fri-institutionsforsøget med projektet ”Ledelsesvejen - én indgang til kompetencegivende lederuddannelse”, hvor der bl.a. sættes fokus på at bygge bro mellem AMU (Arbejdsmarkedsuddannelser), AU (Akademiuddannelser) og DIPLOM (Diplomuddannelser).

Projektet integrerer flere kompetencegivende lederuddannelser i samme forløb, så den enkelte deltager undervises i lige netop det passende niveau og behov. 

Gladsaxe Kommune indgår i forsøget med forløbet ”Praksisledelse – styrkelse af praksisnære lederkompetencer i Gladsaxe Kommune”, hvor der i samme forløb undervises på såvel AMU som AU.

Undervisning og tilrettelæggelse

Undervisningen er gennemført på AMU-niveau sideløbende med, at cirka halvdelen af deltagerne også har fået undervisning på akademiniveau og efterfølgende gået til eksamen under privatistordningen på akademiuddannelserne. Dette forsøg skabt nye måder at bygge bro mellem AMU og AU til fordel for deltagere og virksomheder.