Grundlæggende lederuddannelse: Kost & ernæring.

Har du behov for ledelsesudvikling, og ønsker du at få fyldt din ledelsesmæssige værktøjskasse op med anvendelige værktøjer, er dette forløb noget for dig.
Uddannelsen retter sig mod kommende eller nyudnævnte ledere inden for kost og ernæring, som ønsker at styrke deres ledelsesfaglige indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

 • Lederrollen - teorier og begreber
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Kommunikation - hvad er det egentlig ?
 • Aktiv lytning, spørgeteknik og feedback
 • Mødeledelse - strategi, planlægning og facilitering
 • Hvad er konflikter, og hvordan håndteres de ?
 • Konflikttrappen og værktøjer til konflikthåndtering
 • Den vanskelige samtale
 • Situationsbestemt ledelse og tilpasning af lederstil
 • Medarbejdernes motivation, adfærd og udvikling
 • Hvad karakteriserer forandringer, og hvordan håndteres de ?

Målgruppe

Uddannelsen er specielt rettet mod ledere og nøglemedarbejdere inden for kost og ernæring.

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor ledelse.

Forudsætninger

Ingen.