Grundlæggende lederuddannelse: Hotel- & restauration

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Kold College og LedelsesAkademiet Lillebælt.

Uanset om du arbejder som restaurantchef, køkkenchef, receptionschef, souschef eller har et ønske om at blive leder, vil du med denne grundlæggende lederuddannelse få praksisnære ledelsesværktøjer, som du umiddelbart kan anvende i dit job.

Hvem kan deltage?

Nyudnævnte og kommende ledere, der endnu ikke har de grundlæggende værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver.
Erfarne ledere, der har brug for nye input, eller som ønsker et brush-up kursus.

Udbytte

DU

 • bliver bevidst om din rolle som leder.
 • får indsigt i, hvad der er god ledelse.
 • lærer at anvende forskellige lederstile og metoder.
 • bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber.
 • får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer.
 • trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler.
 • bliver bedre til personlig planlægning. får værktøjer til effektiv og involverende mødeledelse.
 • får indsigt i økonomistyring – herunder budget og regnskab.
 • får mulighed for at udvide dit personlige netværk.

Eksamen

Der er ikke eksamen. Du modtager et bevis efter hvert AMU-kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Struktur og indhold

Uddannelsen varer 14 dage, som bliver fordelt på 8 moduler, som gennemføres over ca. 3 måneder.
Der veksles mellem korte teoretiske oplæg, cases og praksisnære opgaver, hvor vi tager udgangspunkt i eksempler fra din dagligdag som leder.
Mellem modulerne arbejder du med en udfordring fra din egen hverdag, så du på denne måde får bygget bro mellem teori og praksis.

Modul 1: Ledelse & samarbejde

 • Præsentation af deltagerne
 • Fremtidens ledelsesvilkår
 • Personlig og faglig udvikling
 • Personlig planlægning
 • Læring
 • Lederstil og ledelsesmetoder
 • Hvad er god ledelse?
 • Delegering
 • Netværk og sparring

Modul 2: Situationsbestemt ledelse

 • Situationsbestemt ledelse
 • Medarbejdernes udvikling
 • Motivation og adfærd
 • Tilpasning af lederstil
 • Ledelse af forandringsprocesser

Modul 3: LEAN

 • Baggrunden for LEAN
 • Introduktion til grundlæggende LEAN-værktøjer
 • Træning i anvendelse af værktøjer

Modul 4: De personalejuridiske opgaver

 • Opgaver på det personaleadministrative område
 • Personalejura
 • Typiske personalesager
 • Retsregler og tidligere afgørelser vedr. ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom m.m.

Modul 5: Ledelse af innovationsprocesser

 • Definitioner og begreber: Innovationsbegrebet
 • Innovationsstyper, kreative metoder og ledelse
 • Hjernen som aktiv medspiller
 • Overordnede konceptmodeller for innovation
 • Den kreative proces: modeller, metoder, teknikker
 • Radikal innovation – nye ydelser, services, produkter: modeller og inspiration, individer, kreative grupper
 • Sammenhæng mellem mål og midler

Modul 6: Økonomisk styring

 • Hvad er økonomisk styring?
 • Grundlæggende regnskabsforståelse
 • Beregning og analyser af nøgletal
 • Kalkulationer af kostpriser

Modul 7: Kommunikation

 • Basis kommunikationsforståelse
 • Tanker, sprog og adfærd
 • Egen kommunikationsstil
 • Kommunikationsværktøjer
 • Anerkendende tilgang
 • Coaching
 • Mødeledelse

Modul 8: De svære samtaler

 • Konflikthåndtering
 • Assertionstræning
 • Forberedelse, gennemførelse og opfølgning af svære samtaler, bl.a.:
 • Ansættelse, syge-fravær, afskedigelse.