Grundlæggende lederuddannelse

Mangler du eller dine medarbejdere ledelsesmæssige kompetencer, så er den grundlæggende lederuddannelse noget for jer. Uddannelsen er et lederudviklingsforløb fordelt over 3-4 måneder og kan anvendes af såvel nyudnævnte ledere som erfarne ledere.

Medarbejdere, der ikke tidligere har gennemført en lederuddannelse, og som er nysgerrige på, hvad der ligger inden for rammerne af ledelse f.eks i forhold til en lederkarriere kan bruge uddannelsen som basis.

Den grundlæggende lederuddannelse er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Derfor er der offentligstøtte til uddannelsen, og det betyder, at du kun skal betale et mindre deltagergebyr, hvis du er i AMU-målgruppen.

Hvem kan deltage?

Den grundlæggende lederuddannelse henvender sig primært til nuværende og kommende ledere, som har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer i ledelse, og som har en kort uddannelsesbaggrund uden en ledelsesteoretisk basis.

Indhold

Det overordnede mål med forløbet er at lære, hvad god ledelse er, træne og blive god til det:

 • Du får solid indsigt i din lederrolle og opgave som personaleansvarlig
 • Du lærer at scanne aktive og motiverede medarbejdere
 • Du får redskaber til at sikre dialog med den enkelte medarbejder og give konstruktiv feedback
 • Du trænes i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
 • Du lærer at afholde effektive møder og præsentere et budskab
 • Du får redskaber, der hjælper dig til at prioritere og uddelegere
 • Mulighed for at opbygge et netværk

Eksamen

Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Struktur og indhold

Der veksles mellem korte uddannelsesmoduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job. Forløbet består af fem moduler, og hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og egen praksis. Hvert modul indledes med et tilbageblik på det foregående modul, samt en fælles og /eller gruppevis opsamling på mellemperioden og hjemmeopgaverne.

Modul 1: Introduktion til ledelse, 3 dage

 • Introduktion til uddannelsesforløbet
 • Fokus på dig selv som leder
 • Selvindsigt – hvad er dine udfordringer og mål
 • Viden om lederrollen, -teorier og begreber
 • Indsigt i planlægning, prioritering og delegering af opgaver
 • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering

 Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj, 3 dage

 • Generelt om kommunikation – hvad er det egentligt?
 • Aktiv lytning og det at fange signaler
 • Spørgeteknik og at give feedback
 • God mødeledelse, herunder strategi, planlægning og facilitering

Modul 3: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler, 2 dage

 • Indsigt i konflikters natur, og hvordan de opstår
 • Indsigt i konflikttrappen og forskellige typer af konflikter
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Redskaber til den vanskelige samtale, herunder den adfærdskorrigerende samtale

Modul 4: Situationsbestemt ledelse, 2 dage

 • Situationsbestemt ledelse
 • Medarbejdernes udvikling
 • Motivation og adfærd
 • Tilpasning af lederstil

Modul 5: Innovation- & forandringsledelse, 3 dage

 • Hvorfor er det så vigtigt at lytte til medarbejdernes ideer
 • Hvordan du vælger de bedste ideer
 • At skabe accept om den konstante forandring
 • Personlig handlingsplan og fremtidsbillede
 • Evaluering

Uddannelsen af sammensat af følgende AMU-kurser:

47753 – Ledelse og samarbejde
47751 – Kommunikation som ledelsesværktøj
47754 – Mødeledelse
47752 – Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47755 – Anvendelse af situationsbestemt ledelse
47750 – Medarbejderinvolvering i ledelse