Det personlige lederskab

Vi har videreudviklet den grundlæggende lederuddannelse, og har i denne uddannelse specielt fokus på dit personlige lederskab, selvledelse, supervision samt personalesamtaler – altså de områder, hvor lederskabet bliver udfordret.
 
Du har behov for grundlæggende forudsætninger i ledelse og er nysgerrig i forhold til egen ledrrolle. Gennemgående hovedtemaer gennem forløbet er anerkendende ledelse, selvledelse, forandringsledelse, coaching og personalesamtaler.

Hvem kan deltage?

Du har måske tidligere taget den grundlæggende lederuddannelse eller lignende grunduddannelse og ønsker nu at arbejde videre med dit personlige lederskab.  

Udbytte 

Den viden, du får, skaber selvindsigt og giver dig mulighed for at afprøve det lærte i praksis. Viden skal omsættes til ændret adfærd og dermed skabe værdi for både dig og virksomheden.

Indhold

Det er målet med uddannelsen, at du får indsigt i og viden om følgende emner:

  • Relevante ledelsesværktøjer, som umiddelbart kan omsættes til praksis
  • Større indsigt i egen lederrolle
  • Fokus på udvikling og ledelse af forandringer
  • Viden om selvledelse og supervision
  • Fokus på egen lederadfærd herunder den coachende stil

Eksamen

Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.