Korte kurser

AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsudannelserne. De mange kurser rummer næsten uudtømmelige muligheder for at opkvalificere medarbejderne på det danske arbejdsmarked.

For eksempel kan man lave et sammenhængende kursusforløb ved at kombinere teknisk-faglige kurser med kurser inden for arbejdsorganisering.